اطلاعیه‌های انجمن: ایجاد ارتباط بین لوگو ورژن هفت و S7-1200 (با نرم افزار Step7 Basic V11)
ایجاد ارتباط بین لوگو ورژن هفت و S7-1200 (با نرم افزار Step7 Basic V11)
تنظیمات Step7 Basic V11
ابتدا باید یک hardware configuration در Step7 Basic V11 ایجاد کنیم :

در قسمت مشخصات CPU تحت عنوان “PROFINET interface” باید IP address را وارد کرد و یک subnet جدید اضافه کرد.

سپس یک کانکشن جدید در Network view با کلیک راست کردن بر دستگاه در قسمت Connections باید ایجاد کردگزینه ی Establish active connection هنگامی که اتصال جدید ایجاد می کنیم باید غیرفعال باشد.


حال مشخصات اتصال اضافه شده را ویرایش باید کرد:
1. General : تنظیمات end point و آدرس برای شریک (partner)

2. Address details : منابع اتصال ها


تنظیمات اتصال کامل شد و حال می توان تنظیمات اتصال را برای لوگو انجام داد.

تنظیمات در نرم افزار LOGO!Soft Comfort (version 7):
یک IP address و subnet mask لوگو را باید از طریق مسیر Tools/ Ethernet Connections انجام داد :


سپس باید یک اتصال جدید با کلیک راست کردن بر Ethernet Connections و زدن Add ایجاد کرد تا مشخصات اتصال را تنظیم کرد. به صورتی که در زیر آمده :‌

TSAP و IP address دستگاه S7-1200 را در قسمتی که نشان داده شده باید وارد کرد :

در قسمت انتقال داده ها می توان مشخص کرد که چند داده از لوگو به سرور انتقال داده می شوند.

مثال :‌
ورودی های دیجیتال I1 تا I6 و ورودی های آنالوگ AI1 و AI2 در S7-1200 باید پردازش شوند.
S7-1200 همینطور باید بتواند که خروجی های Q1 تا Q4 را کنترل کند. برای انتقال مقادیر آنالوگی به S7-1200 باید در ابتدا آن ها را در قسمت “Parameter-VM mapping” وارد کرد. ورودی های آنالوگی به این منظور در برنامه آمده اند که از طریق تقویت کننده های آنالوگی به پرچم های آنالوگی وصل شده اند :‌

سپس از قسمت Tools/Parameter-VM mapping سیگنال های آنالوگی را به طریق زیر اضافه می کنیم :‌

سپس در قسمت مشخصات اتصال Client باید تعریف کنیم که چه داده هایی را می خواهیم در S7-1200 بنویسیم یا از آن بخوانیم:


توضیحات :‌
خط اول : از بلوک داده اول از S7-1200 داده(یک بایت) از بلوک داده بایت ششم خوانده می شود و به متغیر بایت چهارم از لوگو فرستاده می شود. خروجی های لوگو بعدا از متغیر بایت چهارم تنظیم می شوند.
خط دوم : بایت صفر ورودی (I1 to I8) از لوگو در بلوک داده نوع صفر در بلوک داده اول از S7-1200 نوشته می شود.
خط سوم : داده ی تقویت کننده آنالوگی B001 از بایت متغیر صفر از لوگو که مقدار آنالوگی AI1 را حمل می کند در دو بایت از بلوک داده ی بایت دوم نوشته می شود.
خط چهارم : داده ی تقویت کننده آنالوگی B002 از بایت متغیر دوم از لوگو که مقدار آنالوگی AI2 را حمل می کند در دو بایت از بلوک داده ی بایت چهارم نوشته می شود.

همچنین باید چهار ورودی شبکه ای را در برنامه لوگو به چهار خروجی دیجیتال از لوگو متصل کرد، باید بیت های 4.0 تا 4.3 را در تنظیمات ورودی های شبکه ای ست کرد زیرا داده ها برای خروجی ها از بلوک داده اول از S7-1200 در بایت متغیر چهارم از لوگو خوانده می شوند.

یک بلوک داده با دسترسی استاندارد باید به Step7 Basic V11 تحت “Program blocks” اضافه شود.


خط ها متناظر با جدول انتقال داده باید در این بلوک داده ایجاد شوند.

حال می توان یک برنامه در Step7 Basic V11ایجاد کرد. اگر بخواهیم به اطلاعات لوگو یا آدرس خروجی های لوگو دسترسی داشته باشیم تنها باید در بلوک داده بیت یا کلمه مربوطه را تنظیم کنیم.

برنامه ی نمونه :‌

توضیحات :

Network1 : اگر یک سیگنال یک در ورودی I0.2 از S7-1200 و ورودی I1 از لوگو موجود باشد خروجی Q1 از لوگو یک می شود. اگر یک سیگنال یک در ورودی I0.7 از S7-1200 و ورودی I2 از لوگو موجود باشد خروجی Q1 از لوگو صفر(ریست) می شود.

Network2 : خروجی Q0.0 از S7-1200 آدرس می شود اگر که مقدار ورودی آنالوگی AI1 از لوگو ، بزرگتر یا مساوی با 500 باشد (AI1 >=5V) .http://dl.qeshmvoltage.com/Foum/1200-logo.pdf

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به قشم ولتاژ می باشد. طراحی و اجرا توسط